} catch (e) {}; //]]>
HỆ THỐNG CỬA HÀNG
0

Giỏ hàng

0₫

1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ VIỆC ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CHO KHÁCH HÀNG VÀ UY TÍN CỦA CÔNG TY:

  1. Đề nghị quý khách kiểm tra cân hàng, kiểm tra lại tiền trước khi ra cửa hàng. Tiền và hàng sau khi đã mang ra khỏi quầy Công ty không đảm bảo sự khiếu nại sai hoặc thiếu. In 2 hóa đơn (mẫu mới) gồm: 01 hóa đơn đưa khách bằng hóa đơn theo quy chuẩn của công ty và 01 hóa đơn bằng giấy A5 bắt buộc phải lấy chữ ký của khách hàng. Hóa đơn A5 này sẽ lưu giữ theo tháng tại cửa hàng.
  2. Quý khách giữ lại giấy chứng nhận và bảo quản giữ lại dấu bản hiệu đóng trên sản phẩm làm căn cứ khi đổi hoặc khi bán lại để được hưởng các ưu đãi của quy chế này.
  3. Mọi hình thức giao dịch mua, bán, trao đổi trong quy chế này được áp dụng theo giá hiện hành.
  4. Dòng sản phẩm này không áp dụng đặt hàng

 

2. QUY ĐỊNH THANH TOÁN:

Mọi giao dịch, mua, bán, trao đổi giữa Quý khách và Công ty đều được thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam hoặc thẻ tín dụng ngoại trừ thẻ JCB.

Quy chế giao dịch và quy đinh thanh toán