HỆ THỐNG CỬA HÀNG
0

Giỏ hàng

0₫

QUY ĐỊNH THU ĐỔI, MUA LẠI

      Trang sức khách hàng đã mua của Công ty khi bán hoặc đổi sang sản phẩm sẽ được Công ty mua lại như sau:

Tình trạng SP

Từ 0 – 3 ngày

Mua sau 3 ngày

 

 

 SP còn nguyên vẹn

- Đổi sang hàng khác có giá trị tương đương hoặc cao hơn được bảo lưu 100% giá trị.

- Đổi sang hàng khác có giá trị thấp hơn còn 80% giá trị.

- Khi bán được mua lại 70% giá trị.

Thu đổi/ mua lại sẽ được tính như sau: Thành tiền trên HĐ sau giảm giá (nếu có) x ..% (tùy thuộc thời gian sử dụng).

 

- Đổi sang SP khác có giá được ưu đãi 80% giá trị.

- Khi bán được thu mua: 70% giá trị.

 SP không còn nguyên vẹn (bị móp mép, gãy, biến dạng... do lỗi sử dụng)

  Giá thu mua = Trọng lượng vàng x  Giá vàng tại thời điểm.

 

 SP đã qua chỉnh sửa

 

 - Cân trọng lượng SP và phần vàng sửa chữa(nếu có) khớp với trọng lượng trên hóa đơn bán hàng. Giá thu mua = Trọng lượng vàng x  Giá vàng tại thời điểm.

 - Cân trọng lượng SP ít hơn trọng lượng trên hóa đơn bán hàng, giá Thu mua = (Thành tiền trên HĐ sau giảm giá (nếu có) – Giá quy đổi phần vàng đã sửa chữa) x % (tùy thuộc thời gian sử dụng). 

 SP dây chuyền, lắc bị đứt dây

 - SP không thể khắc phục: thu mua theo giá vàng thị trường.

 - SP có thể hàn được: hướng dẫn khách sử dụng dịch vụ bảo hành. Sau đó Thu/đổi theo % tương ứng với thời gian sử dụng.

 

 SP bị bong, mất đá

 - Mất chấu do lỗi sử dụng: Thu mua theo giá vàng thị trường.

 - Mất đá nhưng còn ổ chấu (lỗi nhà sản xuất): Thu mua/đổi theo % tương ứng với thời gian sử dụng.

 

 

* Lưu ý:

  • Mọi giao dịch đổi trả, mua lại đều phải có hóa đơn ghi đầy đủ thông tin: Tên – Sđt – Chữ kí của khách hàng và chữ kí của nhân viên thực hiện giao dịch.
  • Trường hợp đổi trả, mua lại trừ % phải có hóa đơn mua hàng đi kèm.
  • Sản phẩm được phép giao dịch đổi trả, mua lại phải có đóng dấu logo AM, có hóa đơn mua hàng. Trường hợp mất dấu logo phải có hóa đơn chứng minh sản phẩm đã được mua tại Huy Thành, thông số trên hóa đơn phải trùng khớp với sản phẩm thực tế.
  • Với những sản phẩm đã qua chỉnh sửa: khi in hóa đơn, nhân viên ghi rõ vào hóa đơn khách TL SP sau khi cắt (trả lại khách hàng phần vàng thừa nếu có).
  • Hạn mức hao hụt trọng lượng cho phép khi giao dịch mua-bán đối với dòng TS AM Jewelry là 6%.
  • Khách hàng có thể đổi hàng dòng trang sức của AM sang dòng trang sức của Huy Thành với mức thu đổi theo quy chế của trang sức AM.
  • Không trao đổi, mua bán các sản phẩm không phải của Huy Thành.
  • Ghi chú: SP: Sản phẩm / TL: Trọng lượng / HD: Hóa đơn.

Chính sách thu đổi và mua lại